Zarząd Mienia Skarbu Państwa ogłasza przetarg nr: ZM.NZP. 341-08/11 na:

Przedmiot zamówienia :

Ochrona budynków Skarbu Państwa przy ul. Marszałkowska 3/5, ul. Cyrulików 35 w Warszawie.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :

Dnia: 06.12.2011r., godz 12.00 , Warszawa Pl. Starynkiewicza7/9 IIIp. pok. nr 301