ZM.NZP.341-09/10 – Ogłoszenie o zamówieniu Treść

Zarząd Mienia Skarbu Państwa ogłasza przetarg nr: ZM.NZP.341-10/10 na:

Przedmiot zamówienia :

Wymiana instalacji gazowej, zimnej wody, kanalizacji oraz doposażenie budynku w ciepłą wodę nieruchomości przy ul. Ludnej 4 w Warszawie.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :

Dnia: 28.10.2010, godz 12.00 , Warszawa Pl. Starynkiewicza7/9 IIIp. pok. nr 301

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz specyfikacja:

Załączniki GAZ i WOD KAN są spakowane z rozszerzeniem rar, w celu wyświetlenia należy je  pobrać i rozpakować na dysku.