Zarząd Mienia Skarbu Państwa ogłasza przetarg nr: ZM.NZP. 341-10/11 na:

Przedmiot zamówienia :

USŁUGI NAPRAWCZE ORAZ USUWANIE USZKODZEŃ I AWARII W BUDYNKACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASOBACH SKARBU PAŃSTWA W ZAKRESIE BRANŻY SANITARNEJ w Warszawie

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :

Dnia: 14.12.2011r., godz 12.00 , Warszawa Pl. Starynkiewicza7/9 IIIp. pok. nr 301