Zarząd Mienia Skarbu Państwa ogłasza przetarg nr: ZM.NZP.341-11/09 na:

Przedmiot zamówienia :

Świadczenie usługi ochrony budynków użytkowych zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa przy ul. Marszałkowskiej 3/5, ul. Wołoska 26, Bagatela 14, w Warszawie.

 Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :

Dnia: 17.06.2009, godz 12.00 , Warszawa Pl. Starynkiewicza7/9 IIIp. pok. nr 301

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz specyfikacja: