Zarząd Mienia Skarbu Państwa ogłasza przetarg nr: ZM.NZP.341-11/10 na:

Przedmiot zamówienia :

Dostawa i wymiana stolarki okiennej w lokalach Zarządu Mienia Skarbu Państwa na terenie

Warszawy.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :

Dnia: 15.11.2010, godz 12.00 , Warszawa Pl. Starynkiewicza7/9 IIIp. pok. nr 301

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz specyfikacja: