Zarząd Mienia Skarbu Państwa ogłasza przetarg nr: ZM.NZP.341-12/09 na:

Przedmiot zamówienia :

Wykonanie remontu budynku użytkowego przy ul. Marszałkowskiej 3/5  w Warszawie

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :

Dnia: 01.07.2009, godz 12.00 , Warszawa Pl. Starynkiewicza7/9 IIIp. pok. nr 301

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz specyfikacja, wybór oferty , informacja o udzieleniu zamówienia: