Zarząd Mienia Skarbu Państwa ogłasza przetarg nr: ZM.NZP.341-12/10 na:

Przedmiot zamówienia :

Świadczenie usługi ochrony budynku użytkowego zarządzanego  i administrowanego przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa przy ul. Marszałkowskiej 3/5, w Warszawie.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :

Dnia: 08.12.2010, godz 12.00 , Warszawa Pl. Starynkiewicza7/9 IIIp. pok. nr 301

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz specyfikacja: