Zarząd Mienia Skarbu Państwa ogłasza przetarg nr: ZM.NZP.341-13/09 na:

Przedmiot zamówienia :

Wykonanie remontu dachu zgodnie z projektem w budynku zabytkowym przy ul. Czerniakowskiej 128 w Warszawie

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :

Dnia: 22.07.2009, godz 14.00 , Warszawa Pl. Starynkiewicza7/9 IIIp. pok. nr 301

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz specyfikacja:

UWAGA – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) z uwagi na swoją obiętość została podzielona na 6 części. Należy wszystkie pobrac i zapisać do jednego katalogu , następnie po rozpakowaniu ściągniętych archiwów otrzymamy właściwy plik.