Zarząd Mienia Skarbu Państwa ogłasza przetarg nr: ZM.NZP.341-3/10 na:

Przedmiot zamówienia :

Świadczenie usługi ochrony budynku użytkowego zarządzanego  i administrowanego przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa przy ul. Marszałkowskiej 3/5, w Warszawie.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :

Na podstawie art. 38 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 22.01.1010r do godz. 12, Warszawa Pl. Starynkiewicza7/9 IIIp. pok. nr 301

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, specyfikacja, przedłużenie terminu składania ofert: