Sprawa znak ZM.NZP.38/18

Zapraszam Państwa do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym bez stosowania ustawy zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na:

„wykonanie inwentaryzacji technicznej instalacji sanitarnych (obmiar z natury) z opisem technicznym dla budynków przy:

ul. Ciupagi 2 I, 2 II, 2 III w Warszawie,

ul. Ciupagi 2 A, 2 B, w Warszawie,

ul. Ciupagi 2 C, 2 D w Warszawie

oraz inwentaryzacji budowlanej i instalacji sanitarnych dla budynku przy:

ul. Klarysewskiej 57 w Warszawie”