REMONT PUSTOSTANÓW W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w formie pisemnej:

22.06.2015 , godz. 12:00

Warszawa, pl. Starynkiewicza 7/9, III p. pok. nr 307