Sprawa nr ZM.NZP.65/20

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na:

zakup i dostawa materiałów biurowych do siedziby Zarządu Mienia Skarbu Państwa w Warszawie”