Sprawa znak ZM.NZP.70/18

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na: „Wymianę instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym  wielorodzinnym przy ul. Biruty 18 w Warszawie.”