Sprawa znak ZM.NZP.82/18

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na: „Ekspertyza techniczna dotycząca ustalenia rodzaju i rozmiaru pęknięć, tys w ścianach nośnych oraz słupach w budynkach Skarbu Państwa, celem wykonania robót remontowych naprawczych.”