Sprawa nr ZM.NZP.87/20

odbiór i wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości zabudowanych Skarbu Państwa przy ul. Lucerny 106 i ul. Kostrzyńskiej 24 w Warszawie zarządzanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa.