Sprawa nr ZM.NZP.90/17

prowadzonym  w trybie bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), na:

remont balkonów i logii w bud. mieszkalnym przy ul. Gierymskiego 1 w Warszawie”