Sprawa nr ZM.NZP.94/17

prowadzonym  w trybie bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), na:

„wykonanie przeglądu pięcioletniego bud. z zasobów Zarządu Mienia Skarbu Państwa na terenie Warszawy w zakresie branży budowlanej , elektrycznej, sanitarnej.