Sprawa nr ZM.NZP.96/20

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na: przeprowadzenie przeglądów wraz z oczyszczeniem przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynkach gospodarowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa w Warszawie w latach 2021 i 2022.