Zdjęcie Warszawy
Zdjęcie Warszawy
Widok z oddali wieżowców i Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie

Usługa tłumacza migowego online

 

SZANOWNI PAŃSTWO

Kancelaria – Punkt Obsługi Interesantów

dostępna jest (w godz. 8-16) na V piętrze (winda przy wejściu głównym do budynku), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Tel.:  22 551-21-19 lub 551-21-00

 

Umawianie spotkań, przeglądanie akt po uprzednim ustaleniu terminu wizyty poprzez:

SYSTEM REZERWACJI WIZYT lub pod numerem telefonu: 885 523 500

WE WSZYSTKICH SPRAWACH, KONTAKT Z ZMSP ODBYWAĆ SIĘ MOŻE TAKŻE DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ:

Pocztą tradycyjną na adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 69

Za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

Przy wykorzystaniu platformy epuap: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/ZMSP,

instrukcja składania pisma przez ePUAP dostępna <TUTAJ>

Adres skrytki ePUAP: /ZMSP/SkrytkaESP

Przy wykorzystaniu platformy e-Doręczenia

Adres do e-Doręczeń: AE:PL-75859-72204-HIVHG-35

lub na adres e-mail

 

PONADTO UDZIELAMY INFORMACJI POD NUMERAMI TELEFONÓW, W SPRAWACH:

Przekształcenie / Użytkowanie Wieczyste –  (za wyjątkiem spraw dot. rozliczeń finansowych)

 

 • Przekształcenie/Użytkowanie Wieczyste – , (za wyjątkiem spraw dot. rozliczeń finansowych)

Dzielnica

Przekształcenie

Użytkowanie wieczyste

BEMOWO

 • 22 578 88 61

 • 22 578 88 81

BIAŁOŁĘKA

 • 22 578 88 62

 • 22 578 88 82

BIELANY

 • 22 578 88 63

 • 22 578 88 83

MOKOTÓW

 • 22 578 88 64

 • 22 578 88 84

OCHOTA

 • 22 578 88 65

 • 22 578 88 85

PRAGA-POŁUDNIE

 • 22 578 88 66

 • 22 578 88 86

PRAGA-PÓŁNOC

 • 22 578 88 67

 • 22 578 88 87

REMBERTÓW

 • 22 578 88 66

 • 22 578 88 88

ŚRÓDMIEŚCIE

 • 22 578 88 69

 • 22 578 88 89

TARGÓWEK

 • 22 578 88 70

 • 22 578 88 90

URSUS

 • 22 578 88 71

 • 22 578 88 91

URSYNÓW

 • 22 578 88 72

 • 22 578 88 92

WAWER

 • 22 578 88 73

 • 22 578 88 93

WILANÓW

 • 22 578 88 74

 • 22 578 88 94

WŁOCHY

 • 22 578 88 75

 • 22 578 88 95

WOLA

 • 22 578 88 76

 • 22 578 88 96

WESOŁA

 • 22 578 88 97

 • 22 578 88 97

ŻOLIBORZ

 • 22 578 88 77

 • 22 578 88 98

 • Rozliczenia Finansowe, Zwrot Nadpłat, Potwierdzanie Dokonania Płatności – (przekształcenie/użytkowanie wieczyste)

Osoby Fizyczne

Przedsiębiorcy

 • 22 551 21 23

 • 22 578 88 09

 • 22 551 21 30

 • 22 551 21 53

 • 22 551 21 05

 • 22 551 21 35

 • 22 551 21 20

 • 22 551 21 15

Informacja o zaświadczeniach potwierdzających wniesienie opłaty jednorazowej

 • 225788899

Rozliczenia Finansowe, Zwrot Nadpłat, Potwierdzanie Dokonania Płatności w sprawach Czynszów z Najmów i Dzierżaw:

 • 22 551 21 28 lub 695 902 180

 • 22 551 21 29 lub 695 902 160

Ulgi w należnościach(odroczenia terminów, rozkładanie na raty itp.)

 • 22 551 21 51 lub 885 523 488

Dzierżawy i najem, za wyjątkiem najmu lokali mieszkalnych (sprawy formalno-prawne/ulgi w czynszach)

 • 22 551 21 44

 • 22 551 21 47

 • 22 551 21 77

Najem lokali mieszkalnych(sprawy formalno-prawne)

 • 22 551 21 47

 • 22 551 21 46

 • Obsługa techniczna nieruchomości:

Bieżące administrowanie, awarie, naprawy:

 • 22 551 21 38 lub 605 141 305

 • 22 551 21 48 lub 695 409 005

 • 22 578 88 05 lub 505 121 339

 • 22 551 21 36 lub 695 657 707

Utrzymanie porządku, zgłoszenia dotyczące zalegających odpadów, brak odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem:

 • 22 551 21 83 lub 601 657 706

 • 22 578 88 00 lub 695 657 006

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni:

 • 22 551 21 83 lub 601 657 706

 • 22 578 88 00 lub 695 657 006

Inspektor branży budowlanej (awarie, naprawy, remonty, modernizacje):

 • 22 551 21 37 lub 603 553 453

Inspektor branży sanitarnej (awarie, napraw, remonty, modernizacje):

 • 22 551 21 36 lub 695 657 707

Sprawy wspólnot mieszkaniowych

 • 22 551 21 59

Strony internetowe ZMSP:

www:   http://zmsp.warszawa.pl

BIP: http://zmsp.bip.um.warszawa.pl

 

Problemy z kontaktem telefonicznym

W związku z dużą ilość zapytań telefonicznych dot. przekształcenia użytkowania wieczystego we własność mogą Państwo napotkać problem z dodzwonieniem się do naszej jednostki. Zachęcamy do kontaktu przez pocztę elektroniczną pod adresem   .

Za utrudnienia przepraszamy.

Wniosek o udzielenie 50% bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu należy kierować do Zarządu Mienia Skarbu Państwa.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że siedziba Zarządu Mienia Skarbu Państwa znajduje się pod nowym adresem:

Zarząd Mienia Skarbu Państwa

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

V piętro, wejście przy stacji metra “Rondo Daszyńskiego”

Dojazd tramwajami nr: 1, 22, 24

Dojazd autobusami nr: 105, 109, 155, 171, 178, 190

Wejście dla osób z niepełnosprawnością ruchową od ul. Prostej

Zarząd Mienia Skarbu Państwa

Zarząd Mienia Skarbu Państwa jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Do podstawowych zadań Zarządu należy przygotowanie czynności związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w tym także zasobem lokalowym, w szczególności w zakresie, ewidencjonowania nieruchomości, zapewnienia wyceny tych nieruchomości, sporządzania planów wykorzystania zasobu, zabezpieczania nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Użytkowanie wieczyste - opłaty

Opłaty wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego roku bez wezwania, z góry za dany rok.Właściwy organ na wniosek użytkownika wieczystego, złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, może ustalić inny termin zapłaty nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.

Najnowsze zamówienia publiczne

WNZ-001/2024 z dnia 11.04.2024

Usługi dezynsekcji

WNP-002/2024 z dnia 15.03.2024

Usługi pocztowe

WNP-013/2023 z dnia 24.11.2023

Dzierżawa drukarek

Wykaz nieruchomości

Wykaz 1/D/2024 z dnia 26.02.2024

Nieruchomości

Wykaz 1/N/2024 z dnia 13.03.2024

Nieruchomości

Wykaz Nr 12/D/2023 z dnia 15.11.2023

Nieruchomości