admin
­

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 512 blog entries.

ZM.NZP.112/20 z dnia 10.11.2020

Sprawa nr ZM.NZP.112/20

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na: usługi konserwacji i usuwania awarii dźwigów  o napędzie hydraulicznym i elektrycznym w budynkach przy ul. Świętokrzyskiej 14, Al. Jerozolimskich 32,  ul. Złotej 68 w Warszawie, znajdujących się w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do gospodarowania Zarządowi Mienia Skarbu Państwa na rok 2021/2022.

ZM.NZP.221-14/20 z dnia 10.11.2020

Sprawa nr ZM.NZP.221-14/20

Wykonywanie usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości na powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nieruchomości Skarbu Państwa zabudowanych
i niezabudowanych oraz wykonania usługi związanej z koszeniem trawy wraz z jej grabieniem wywozem i utylizacją na terenach gospodarowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa oraz w siedzibie ZMSP.

 

ZM.NZP.221-16/20 z dnia 06.11.2020

Sprawa nr ZM.NZP.221-16/20

Postępowanie prowadzone o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). na:

„świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie 36 miesięcy”

 

ZM.NZP.221-15/20 z dnia 03.11.2020

Sprawa nr ZM.NZP.221-15/20

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki  zgodnie z  art. 67 ust. 1 pkt. 1a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na:

„na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego dla potrzeb punktów poboru energii elektrycznej zlokalizowanych w obiektach Skarbu Państwa, gospodarowanych  przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa na terenie m. st. Warszawy.”

ZM.NZP.221-12/20 z dnia 26.10.2020

Sprawa nr ZM.NZP.221-12/20

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki  zgodnie z  art. 67 ust. 1 pkt. 1a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na:

 „świadczenie dostawy zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w okresie  od 01stycznia 2021r. do 31 grudnia 2022r.

w nieruchomościach zabudowanych Skarbu Państwa gospodarowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa”

ZM.NZP.105/20 z dnia 21.10.2020

Sprawa nr ZM.NZP.105/20

Remont pionu kanalizacji deszczowej w budynku przy  ul. Ostrobramskiej 101 w Warszawie.”

ZM.NZP.221-11/20 z dnia 19.10.2020

Sprawa nr ZM.NZP.221-11/20

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), na:

„Sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji / ustalenia  opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie m.st. Warszawy w ilości do 422 sztuk operatów wchodzących  w skład zadań”

 

Wykaz Nr 19/DT/2020 z dnia 15.10.2020

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 65, z późn. zm.) zawiadamia się o przeznaczeniu do zawarcia umowy dzierżawy nw. nieruchomości Skarbu Państwa.

Wykaz Nr 18/DT/2020 z dnia 15.10.2020

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 65, z późn. zm.) zawiadamia się o przeznaczeniu do zawarcia umowy dzierżawy nw. nieruchomości Skarbu Państwa.

Załączniki:

Wykaz 9/U/2020 z dnia 15.10.2020

Wykaz nr 9/U/2020 zawieranych umów najmu sporządzony zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz 65 z późn. zm.)

Załączniki: