Przetargi
­

WNZ-029/2023 z dnia 06.07.2023

Znak sprawy: WNZ-029/2023

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu   o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na:

„Zabezpieczenie terenu budowy (ogrodzenie budowy) przed dostępem osób trzecich na dz. ew. nr 43/5 w obrębie 3-13-03 przy ul. Trakt Lubelski w Warszawie.”

 

WNZ-031/2023 z dnia 04.07.2023

Znak sprawy: WNZ-031/2023

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu   o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na:

remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Lucerny 106 w Warszawie.

 

WNZ-023/2023 z dnia 06.06.2023

Znak sprawy: WNZ-023/2023

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu   o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na:

„a)Remont poszycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi budynku garażowego przy ul. Koźmiana 8 w Warszawie.”
„b)Remont poszycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi budynku mieszkalnego przy ul. Walcowniczej 28C.”

 

WNZ-018/2023 z dnia 02.06.2023

Znak sprawy: WNZ-018/2023

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu   o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na:

„Remont ogrodzenia posesji zlokalizowanej na działce ew. nr 37/5 w obrębie 50507 przy Al. Ujazdowskie 25 w Warszawie oraz zabezpieczenie terenu budowy (ogrodzenie budowy) przed dostępem osób trzecich przy ul. Trakt Lubelski w Warszawie.”

 

WNZ-025/2023 z dnia 18.05.2023

Znak sprawy: WNZ-025/2023

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu   o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na:

„Najem 4 szt. kamer z podczerwienią i analityką obrazu. Całodobowy monitoring realizowany przez Centrum Monitorowania Alarmów –podejmowanie interwencji przez patrol interwencyjny po weryfikacji alarmu dla nieruchomości przy ul. Kielecka 45 w Warszawie.”

 

WNZ-016/2023 z dnia 16.05.2023

Znak sprawy: WNZ-016/2023

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu   o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na:

„Sukcesywne wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych, użytkowych i budynków znajdujących się w zasobie Skarbu Państwa będących w gospodarowaniu Zarządu Mienia Skarbu Państwa w Warszawie.”

 

WNZ-014/2023 z dnia 18.04.2023

Znak sprawy: WNZ-014/2023

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu   o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na:

„wykonanie prac przygotowawczych do rozruchu urządzeń klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 14 w Warszawie, konserwacja urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 14 w Warszawie.”

 

WNZ-010/2023 z dnia 10.03.2023

Znak sprawy: WNZ-010/2023

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu   o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na:

zakup licencji bezpieczeństwa Premium UTM Security Pack (UTM Security Pack + Kaspersky + Audyt Podatności + Rozszerzony filtr URL) – licencja na okres 36 miesięcy oraz gwarancji Next Business Day (na wymianę urządzenia) – licencja na okres 36 miesięcy.

 

WNZ-006/2023 z dnia 14.02.2023

Wykonanie corocznych przeglądów kominiarskich wraz z oczyszczaniem przewodów kominowych wentylacyjnych i spalinowych w budynkach Skarbu Państwa gospodarowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa w Warszawie w latach 2023 i 2024.

WNP-001/2023 z dnia 03.02.2023

Usługa polegająca na utrzymaniu porządku i czystości na nieruchomościach Skarbu Państwa zabudowanych i niezabudowanych oraz w siedzibie ZMSP, a także wykonania usługi koszenia trawy wraz z jej grabieniem i utylizacją.