Informacja o niezaleganiu w opłatach wystawiana jest tylko na wniosek (wzór wniosku dostępny na stronie internetowej zmsp.warszawa.pl w zakładce dokumenty do pobrania).

Wypełniony i podpisany wniosek można:

– złożyć w kancelarii Zarządu Mienia Skarbu Państwa (V piętro) ,

– wysłać pocztą na adres ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa,

– wysłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej EPUAP.

Za wystawienie informacji o niezaleganiu w opłatach nie jest pobierana opłata.