Komunikat RODO – naruszenie danych osobowych

Dyrektor Zarządu Mienia Skarbu Państwa informuje, że w dniach 18-27 marca 2019 r. doszło do incydentu bezpieczeństwa danych osobowych polegającego na tym, że na stronie internetowej ZMSP została opublikowana Lista nieruchomości wstępnie zakwalifikowanych do rozważenia wydania zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności. Lista ta zawierała 586 pozycji zawierających następujący zakres danych: dzielnica, adres nieruchomości, numer księgi wieczystej, obręb, numer działki. Następnie lista ta została usunięta ze strony internetowej ZMSP jednakże dostęp do treści pliku był możliwy poprzez wyszukiwarki internetowe polegający na wpisaniu kluczowych słów. W dniu 20 sierpnia br. Zarząd Mienia Skarbu Państwa po powzięciu informacji o powyższym trwale usunął plik zawierający listę.

W księgach wieczystych nieruchomości znajdują się dane osobowe właścicieli wyodrębnionych lokali wraz z numerami lokali i numerami ksiąg wieczystych. Dostęp do wyodrębnionej dla lokalu księgi wieczystej pozwala na dostęp do takich danych jak: imię, nazwisko, PESEL, imiona rodziców.

Gdyby jednak dane te w jakikolwiek sposób trafiły do osoby nieuczciwej, mogłaby ona wykorzystać je np. do wzięcia pożyczki w instytucjach poza bankowych (np. przez Internet lub telefonicznie), zawarcia umów cywilno-prawnych (np. najmu nieruchomości) lub tzw. kradzieży tożsamości (np. podrobienia dokumentów).

Dotychczas ZMSP nie otrzymywał żadnych sygnałów, że dane osobowe zostały upublicznione lub wykorzystane przez osobę niepowołaną.

Zachęcamy jednak do podjęcia działań zabezpieczających przed ewentualnym nieuczciwym wykorzystaniem Państwa danych.

Co możecie Państwo zrobić?

Możecie Państwo założyć konto w systemie informacji kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej celem monitorowania prób uzyskania kredytu z wykorzystaniem konkretnych danych.

 

Jeżeli dowiedzą się Państwo o upublicznieniu lub wykorzystaniu Państwa danych przez osobę nieuprawnioną, proszę o natychmiastowe zawiadomienie policji oraz o przekazanie tej informacji do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Zarządzie Mienia Skarbu Państwa – Aldony Wojdy (adres e- mail: , tel. 551-21-84).

Inspektor Ochrony Danych w Zarządzie Mienia Skarbu Państwa może również odpowiedzieć na Państwa pytania dotyczące:

  • bezpieczeństwa Państwa danych osobowych,
  • praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Zarządzie Mienia Skarbu Państwa.

 

Zgodnie z wymogami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO), 20 sierpnia 2020 r. poinformowaliśmy Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o naruszeniu danych osobowych, osób wskazanych w księdze wieczystej.

Aby zapobiec wystąpieniu podobnego zdarzenia w przyszłości zobowiązaliśmy też pracowników do podwójnej weryfikacji poprawności adresatów wysyłanych pism.

Przepraszamy za zaistniałe naruszenie.

 

Dyrektor

Zarządu Mienia Skarbu Państwa

/Emilia Lenartowicz/