„Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych, których przedmiotem jest zamówienie dot. dostarczenia oraz wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego na istniejącej infrastrukturze sprzętowej Zamawiającego oraz świadczenia usług serwisu (utrzymania i wsparcia technicznego) i rozwoju dla potrzeb Zamawiającego”