Plam zamówień publicznych powyżej 30 000 euro na rok 2018/2019