W związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii, Prezydent m. st. Warszawy wprowadził zasady zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu lokali użytkowych Skarbu Państwa – w stosunku do których jest organem reprezentującym właściciela nieruchomości, uwzględniające następujące warunki:

• Udzielenie wsparcia dotyczy okresu od dnia 14 marca 2020 roku do dnia zakończenia stanu epidemii w Rzeczypospolitej Polskiej.

• Wnioski o zastosowanie obniżenia czynszu składać mogą wszyscy najemcy i dzierżawcy (posiadający odpowiednią umowę z ZMSP), których działalność została dotknięta konsekwencjami epidemii:
1. Pocztą tradycyjną na adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 69
2. Za pomocą poczty elektronicznej:
• Przy wykorzystaniu platformy ePUAP (: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/ZMSP (instrukcja ePUAP)
3. mailowo na adres:

• Wniosek winien być zgodny z ustalonym wzorem (w załączeniu) i zawierać dane identyfikujące najemcę/dzierżawcę, dane kontaktowe oraz adres wynajmowanej/wydzierżawianej nieruchomości.

• Wniosek powinien być odpowiednio umotywowany, tj. winien określać w jaki sposób obecna sytuacja wpłynęła na sytuację finansową najemcy/dzierżawcy. Do wniosku należy dołączyć dokumenty finansowo-księgowe potwierdzające faktyczny spadek obrotów oraz wykazujące w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową.

• Wnioski nie uzupełnione w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o potrzebie ich uzupełnienia pozostaną bez rozpatrzenia.

• Po rozpatrzeniu wniosku, ZMSP poinformuje wnioskującego o ewentualnej zgodzie na zastosowanie obniżonego czynszu, o jego wysokości oraz okresie, w którym będzie obowiązywał. Akceptacja przedstawionych warunków przez wnioskującego umożliwi przygotowanie aneksu do umowy, którego podpisanie będzie mogło nastąpić po ustaniu stanu epidemii w Rzeczypospolitej Polskiej.