Usługa polegająca na utrzymaniu porządku i czystości na nieruchomościach Skarbu Państwa zabudowanych i niezabudowanych oraz w siedzibie ZMSP, a także wykonania usługi koszenia trawy wraz z jej grabieniem i utylizacją.