Znak sprawy: WNP-010/2024

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)

Kompleksowa dostawa ciepła do nieruchomości budynkowych stanowiących 100% własności Skarbu Państwa usytuowanych na Osiedlu Akademickim „Przyjaźń” przy ul. Konarskiego w Warszawie.