Sprawa nr WNP-011/2022

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. zwanej dalej Pzp (bez negocjacji) “Świadczenie usług naprawczych, usuwanie uszkodzeń i awarii w budynkach i nieruchomościach znajdujących się w gospodarowaniu ZMSP oraz w siedzibie, w zakresie branży sanitarnej na rok 2023”.

 

Link do platformy zakupowej:

eB2B – Postępowanie WNP-011/2022 – Świadczenie usług naprawczych, usuwanie uszkodzeń i awarii w budynkach i nieruchomościach znajdujących się w gospodarowaniu ZMSP oraz w siedzibie, w zakresie branży sanitarnej na rok 2023