Znak sprawy: WNP-011/2024

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)

Świadczenie usługi kompleksowej, tj. zapewnienie usługi dystrybucji oraz usługi dostawy, sprzedaży energii elektrycznej na potrzeby Osiedla Przyjaźń
w Warszawie.