Znak sprawy: WNP-013/2023

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. zwanej dalej Pzp (bez negocjacji)

Usługa interwencyjnego uporządkowania terenów Skarbu Państwa położonych w Warszawie, znajdujących się w gospodarowaniu Zarządu Mienia Skarbu Państwa, wraz z dokonaniem wywozu do 233 kontenerów odpadów o pojemności KP7 oraz utylizację wywiezionych odpadów.