Znak sprawy: WNP-013/2024

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. zwanej dalej Pzp

(bez negocjacji)

Wykonanie całodobowej usługi obsługi portierni na nieruchomościach położonych przy ul. Konarskiego 1, Konarskiego 3 i Konarskiego 4A w Warszawie (Dom Studenta nr 1 – „Jelonek” położony przy ul. Stanisława Konarskiego 1, 01-355 Warszawa, Dom Studenta nr 3 – „Rogaś” położony przy ul. Stanisława Konarskiego 3, 01-355 Warszawa oraz Domu Studenta nr 4 – „Sarna”, ul. Stanisława Konarskiego 4A, 01-355 Warszawa).