Postępowanie nr WNZ-000019/2021

Wykonanie  wymiany gazomierzy rotorowych G16 dla potrzeb kotłowni gazowych
w punktach   redukcyjno – pomiarowych zlokalizowanych na elewacjach budynków przy  ul. Ciupagi 2, blok B, C, D, I, II, III w Warszawie.