Świadczenie usług w zakresie medycyny pracy dla pracowników Zarządu Mienia Skarbu Państwa w 2023 roku.