Sprawa nr WNZ-005/2022

Wymiana stolarki okiennej w lokalu Skarbu Państwa przy ul. Koźmiana 2 m. 133