Znak sprawy: WNZ-005/2023

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu   o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na wykonanie :

„wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych, użytkowych i budynków znajdujących się w zasobie Skarbu Państwa będących w gospodarowaniu Zarządu Mienia  Skarbu Państwa zlokalizowanych na terenie osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. Ciupagi 2  w  Warszawie.”