Znak sprawy: WNZ-010/2023

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu   o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na:

zakup licencji bezpieczeństwa Premium UTM Security Pack (UTM Security Pack + Kaspersky + Audyt Podatności + Rozszerzony filtr URL) – licencja na okres 36 miesięcy oraz gwarancji Next Business Day (na wymianę urządzenia) – licencja na okres 36 miesięcy.