Znak sprawy: WNZ-025/2023

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu   o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na:

„Najem 4 szt. kamer z podczerwienią i analityką obrazu. Całodobowy monitoring realizowany przez Centrum Monitorowania Alarmów –podejmowanie interwencji przez patrol interwencyjny po weryfikacji alarmu dla nieruchomości przy ul. Kielecka 45 w Warszawie.”