Znak sprawy: WNZ-029/2024

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu   o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na:

„Wykonanie usług konserwacji i usuwania awarii dźwigów o napędzie hydraulicznymi elektrycznym w budynkach przy ul. Świętokrzyskiej 14, ul. Al. Jerozolimskie 32, ul. Złotej 68, ul. Nowy Świat 15/17 w Warszawie, znajdujących się w zasobie Skarbu Państwa przekazanych do gospodarowania Zarządowi Mienia Skarbu Państwa na okres 24 miesięcy”