Sprawa nr WNZ-031/2022

Sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji lub ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego, bądź przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych (lub ich części)  położonych na terenie m.st. Warszawy, stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent m.st. Warszawy oraz potwierdzanie ich aktualności po upływie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia.

Łączna ilość nieruchomości –  250 sztuk.