Znak sprawy: WNZ-037/2024

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu   o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na:

„usługi naprawcze oraz usuwanie uszkodzeń i awarii w budynkach i nieruchomościach, znajdujących się w zasobie Skarbu Państwa przekazanych do gospodarowania ZMSP oraz lokalu – siedziba ZMSP w zakresie branży elektrycznej”