Dyrektor   Zarządu  Mienia   Skarbu   Państwa   zawiadamia,   że   z   dniem

15.09.2011 r. otwiera  przetarg na najem lokalu użytkowego  wg Wykazu Nr 11/N/2011, powierzchni  reklamowej wg Wykazu 12/N/2011 oraz garaży wg Wykazu Nr 13/N/2011 i Wykazu Nr 14/N/2011