Wykaz nr 12/DT/2022

sporządzony zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) dotyczy przeznaczenia nw. nieruchomości do wydzierżawienia.

Załączniki: