Dyrektor Zarządu Mienia Skarbu Państwa zawiadamia, że z dniem

31.01.2013 r. otwiera przetarg na najem lokali użytkowych wg Wykazu Nr 1/N/2013 oraz garaży wg wykazu Nr 2/N/2013;