Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1979r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518) przeznacza się do oddania w najem lokale w trybie bezprzetargowym.