Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) przeznacza się do oddania w dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa.

Termin składania ofert upływa w dniu 13.05.2009 r. o godz. 16.00

Poniżej do pobrania w załączniku pełen wykaz nieruchomości, informacje dodatkowe