Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) przeznacza się do oddania w dzierżawę nw. nieruchomości Skarbu Państwa:

  1. Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Mienia Skarbu Państwa Plac  Starynkiewicza 7/9 , Sekretariat na III piętrze (pok. 301).
  2. Termin składania ofert upływa w dniu  15.07.2010 r. o godz. 1600
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.07.2010r. o godz.1200 w pok. 329 w Zarządzie Mienia Skarbu Państwa
  4. Dodatkowe informacje można uzyskać w Zarządzie Mienia Skarbu Państwa, Pl. Starynkiewicza 7/9, pok. 329, tel. 0 22 551-21-41,  0 22 551-21-42