Dyrektor   Zarządu  Mienia   Skarbu   Państwa   zawiadamia,   że   z   dniem

02.03.2011 r. otwiera  przetarg na najem  garaży wg Wykazu Nr 3/N/2011

Oferty należy  składać  w  siedzibie  Zarządu  Mienia  Skarbu  Państwa Pl. Starynkiewicza 7/9 w  Sekretariacie.

T e r m i n  składania ofert upływa w dniu    23.03.2011  r. o godz. 15oo