Dyrektor   Zarządu  Mienia   Skarbu   Państwa   zawiadamia,   że   z   dniem 26.04.2012r. otwiera przetarg na najem powierzchni reklamowych wg Wykazu Nr 3/N/2012 i najem garaży wg Wykazu Nr 4/N/2012

Oferty należy  składać  w  siedzibie  Zarządu  Mienia  Skarbu  Państwa Pl. Starynkiewicza 7/9 w Sekretariacie na III piętrze.T e r m i n  składania ofert upływa w dniu 17.05.2012  r. o godz. 12oo

 

W załączeniu spakowane zip pliki do pobrania: dokumenty(ankiety regulamin oświadczenie wykaz) oraz zdjęcia poglądowe obiektów.