Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 Nr 261 poz. 2603 z późn.) przeznacza się do oddania w najem na okres 3 lat na rzecz Muzeum Historycznego m.st. Warszawy Oddziału Muzeum Drukarstwa Warszawskiego lokal użytkowy  przy ul. Marszałkowskiej 3/5 o pow. użytkowej 847,07 m2 usytuowany w nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, stanowiącej działkę ewidencyjną nr  52,  z obrębu  5-05-10,   o  pow. działki  2650 m2.

Załączniki: